P15. Pastel grey

P15. Pastel greyP11. Strawberry
En gelpaint som kan användas både i och under builder gele som färgad fransk eller design.
P9. Kiwi
En gelpaint som kan användas både i och under builder gele som färgad fransk eller design.
P7. Pastel violet
En gelpaint som kan användas både i och under builder gele som färgad fransk eller design.
P6. Pastel blue
En gelpaint som kan användas till både i och under builder gele som färgad fransk eller design.
P5. Pale beige
En gelpaint som kan användas till både i och under builder gele som färgad fransk eller design.
P4. Pastel green
En gelpaint som kan användas till både i och under builder gele som färgad fransk eller design.
P3. Pastel pink
En gelpaint som kan användas både i och under builder gele som färgad fransk eller design.
P2. Pastel beige
En gelpaint som kan användas både i och under builder gele som färgad fransk eller design.
P1. Pastel lemon
En gelpaint som kan användas både i och under builder gele som färgad fransk eller design.